9 Mayıs 2014 Cuma

Java 8(Project Lambda) & Java EE 7 TourFırat Üniversitesi ACM Student Chapter işbirliği ile 14 Mayıs 2015 tarihinde Fırat Üniverstesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Mavi Salon'da düzenlenecek olan etkinlikte, Adem Kürşad UZUN'un Java 8 ve Batuhan ÇIKRIKCI'nın Java EE 7 tanıtım sunumları olacak..26 Ekim 2013 Cumartesi

Eğitimler Başlıyor

Geçtiğimiz Haziran ayında kurulan Fırat Java User Group ve Fırat Jboss User Group ilk etkiniliğine başlıyor.
Fırat Üniversitesi Yazılım Kulübü ACM Student Chapter işbirliği ile Fırat Teknokent bünyesinde düzenlenecek olan eğitimler yaklaşık iki ay sürecek. Etkinlik çerçevesinde, Java Enterprise Edition eğitimini Fırat Java User Group ve Fırat Jboss User Group kurucusu Batuhan ÇIKRIKCI verecektir. Bu eğitim içeriği şu şekilde planlanmıştır;

Java EE Temelleri ve Araç Setleri

 • TCP/IP - HTTP
 • Java EE Mimarisi
 • Java Servlets
 • JavaServer Pages

 • Apache Maven
 • Apache Tomcat
 • Eclipse IDE
 • Eclipse Jetty
 • Jboss Application Server - Wildfly
 • Jboss Tools
 • Git

JavaServer Faces

 • JSF 2.x Giriş
 • JSF Yaşam Döngüsü
 • faces-config.xml
 • JSF Bİleşen Mimarisi
 • Managed Bean
 • EL(Expression Language)
 • Value - Action Binding
 • JSF Scope yönetimi
 • JSF Covertor - Validator
 • Navigation
 • Composite Component
 • PrimeFaces
 • Ajax
 • PrimeFaces Mobile

Java Persistence API

 • Persistence Sistemler
 • JPA 2.x ve Hibernate 4.x
 • JPA Entity Mimarisi
 • Hibernate Provider Desteği
 • İlişkisel Veri Tasarımı
 • persistence.xml
 • Container Datasource Tanımları
 • JPA Pojo Yapısı
 • İlişkiler
 • Cascade Stratejileri
 • Lazy Loading
 • Java Persistence QUery Language
 • Hİbernate Query Language
 • Criteria QueryL
 • Hibernate Multi-Tenancy

Enterprise Java Beans

 • EJB 3.x Giriş
 • Jboss Applcation Server
 • Jboss Data Source
 • standalone.xml
 • Session Beans
 • Stateless - Stateful - Singleton Beans
 • Asynchronous Constructions
 • Transaction Yönetimi
 • ACID
 • Java Transaction API
 • EJB Timer
 • Interceptors

Java Web Services

 • Java API for RESTful Web Services(JAX-RS)
 • Java API for XML Web Services(JAX-WS)
 • Deployment
 • İstemci Oluşturma

Context and Dependency Injection

 • CDI Katmanı
 • Injection
 • Jboss Weld

10 Haziran 2013 Pazartesi

Fırat JUG'a Merhaba..

Merhabalar,

Fırat Üniversitesi Java platformu kullanıcılarına yönelik açılmış olan bu grupta; Java platformu ile yazılım geliştiren öğrencileri, akademisyenleri ve tüm javacıları bir araya getirmek amaçlanmıştır.

İlk etapta Yazılım Kulübü ACM Student Chapter bünyesinde belli periyotlarla ve belli java konuları ile düzenlencek, sürekliliği sağlanacak olan eğitimler planlar dahilindedir. Bu eğitimlere paralel, 1 veya 2 ay ara ile uzman kişilerce düzenlenecek 1 veya 2 günlük etkinlikler, sürekli eğitimlerden hariç farklı teknolojilerin konu olacağı ve Fırat JUG 'un her ay düzenlemesi gereken sürekli etkinlikler olacaktır.

Etkinliklerle ilgili olarak ilerleyen zamanlarda daha farklı konular da eklenebilecektir. Bahsi geçen tüm etkinlik ve duyurulara blog sitemizden, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan ulaşabilirsiniz
Ayrıca grubumuza blog sitemiz üzerinden ve java.net üzerinde bulunan uluslararası JUG'lar arasında şuan kuluçka döneminde olan java.net JUG projelerinden FIRAT JUG projemize ücretsiz üye olabilirsiniz.

Üye olarak ilerde yapacağımız etkinliklerden doğrudan haberdar olabilir ve sürekli düzenleyeceğimiz eğitimlere öncelikli katılabilirsiniz.

Teşekkür ediyoruz..